برچه میز قیرق ییللیک اوروش، قطبی اویینلر و نیابتی اوروشلردن رنج چیکدیک. اولکه میزنی جهانی و منطقه‌ای همکارلیکلر مرکزیگه ایلنتیریشنی ایسته‌یمیز

دری پښتو اۉزبېکچه English

www.ocs.gov.af