خواست من از شورای امنیت ملل متحد این است که تروریزم را به‌عنوان مجموعه‌ای از سازمان‌های منزوی نه، بل به‌مثابۀ یک ایکوسیتسم در نظر بگیرد

دری پښتو اۉزبېکچه English

www.ocs.gov.af